Ürün Belgelendirme İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Ürün Belgelendirme İşlemleri

Barkod Tescili

Barkod Tescili

Barkod Tescili genelde dikdörtgen olan, birbirine paralel çizilmiş inceli kalınlı çizgilerden ve bu çizgilerin arasındaki boşluklardan meydana gelen, siyah çubukların oluşturduğu sembole Barkod diyoruz. Barkod’lar sayesinde bilgisayara otomatik veri girişi hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Günümüzde pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır.

Barkod Tescil Başvuru İşlemleri : 

Barkod Tescili için gerekli başvuru evrakları tarafımıza ulaştığında başvurunuz hemen vakit kaybetmeden yapılmaktadır. Barkod Tescil belgeniz 3 iş günü içinde tarafınıza MNG kargo ile iletilir. 

Barkod Tescil süresi 1 senedir. Başvuru yapıldığı sene harici başvuru sahibi barkod tescili’ni devam ettirebilmesi için TOBB-GS1‘e üyelik aidatı ödemelidir. Aidat bedeli Barkod Tescili yaptıran firmaya TOBB-GS1 tarafından bildirilecektir.

Barkod Tescili sadece her ülkenin kendi içerisindeki ürünlere verdiği bir numaralandırma değildir. Barkod uluslararası alanda tanımlanabilen bir kodlama biçimidir. Türk üreticisinin ürünlerinin dünyada rahat dolaşımı için barkod tescili alma zorunluğu bulunmaktadır. Barkod tescil başvurusu yapan firmalar ürettikleri malları piyasada daha kolay alıcı bulmakta ve daha kolay pazarda dolaşımını sağlayabilmektedir.

Barkod sistemi dünya çapında geçerli bir numaralandırma olduğu için yapılan işlemler her ülkeyi kapsamaktadır. Barkod tescili alan firmalar ürünlerinin sayısına göre barkod isteselerde belli standartlarda verilen barkod numaraları MİN. 1000 adet için verilmektedir. Bu da en az bin adet ürününüzün olması demek değildir. 1 ve 1000 adet ürün için verilmektir. MAX. 100.000 ürün için verilen barkod numaraları sayıya ve firma gelir tablosuna göre fiyatlandırma değişmektedir.

Barkod Tescil İşlemleri için Gerekli Belgeler

1- EK-1 Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması.

2- EK-2 Taahhütname’nin doldurulup noter’e onaylatılması.

3- Başvuru yapan firma, Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sicil Suretini (Faaliyet Belgesi) başvuru formuna eklemelidir.

4- Firma bulunduğu yıldan bir yıl öncesine ait “GELİR TABLOSUNU” muhasebeci ya da mali müşavire onaylatıp başvuru formuna eklemelidir.

5- Firma başvuru yaptığı yıl içerisinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine bulundukları yıl içerisinde kurulduğunu gösteren “TİCARET SİCİL GAZETESİNİ” başvuru formuna eklemelidir.

6- Başvurunun tarafımızca yapılması için tarafımıza düzenlenmiş vekaletname (noter onayı gerektirmez.)

 

UKRSEPRO Belgesi

UKRSEPRO Belgesi

UKRSEPRO Belgesi ile her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.

UKRSEPRO sertifikası’ nın alınması süreci ne kadar bir süre için kullanılacağı ile doğrudan alakalıdır. Bir yıl için alınmak istenirse firma ürünleri incelenmeden, yalnız teknik dokümantasyon incelemesiyle verilir.

Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir ve ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir. İki yıl için verilen belge ise üretim yerinde yapılan inceleme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir.

Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir. Beş yıl için verilen UKRSEPRO belgesi firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir.

Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir. Sizde ürünleriniz için UKRSEPRO belgesi almaya karar vermiş iseniz bundan sonrası için yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve Detay Patent Ofisi farkıyla belgelendirme sürecini başarı ile tamamlamak.

UKRSEPRO Ürün Belgelendirme Süreci :

1. Detay Patent Ofisi’ne başvuru yapılması,

2. Ürün ve/veya Ürünler ile ilgili deney yapılması gerekli ise bu deneylerin yaptırılması ve kayıtlarının oluşturulması,

3. Sistem Dokümanlarının oluşturulması,

4. Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların oluşturulması,

5. Ukrayna tarafından yetkilendirilmiş Sertifika Merkezine başvuru yapılması,

6. Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,

SONUÇ : Ürünlerimize UKRSEPRO sertifikası almaya hak kazanılması .

UKRSEPRO Başvuru Evrakları :

 •Ticaret odası kaydı (Faaliyet belgesi.) ,

•Yetkili kişilerin imza sirküleri,

•Marka tescil belgeleriniz,

•Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE – ISO – CE- UKRSEPRO vs..),

•Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları,

•Her ürün için teknik bilgi,

•Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri,

•Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı,

•Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak),

•Ürünlerin GTIP numaraları, varsa model-kod bilgileri,

•Sertifikada yer almasını istediğiniz ünvan ve adres bilgisi,

•Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog,

•Vekâletname.

 

G Belgesi

G Belgesi

G İşareti ( Belgesi ) Nedir

G Belgesi işareti ülkemizde CE belgesine tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye,  iliştirilen bir etikete malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

G Belgesi Faydaları

– Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
– Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
– Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
– Ürün maliyetlerini düşürür,
– İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
– İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Betonda G (İşareti) Belgesi Zorunluluğu

Artık betonda G Belgesi İşareti olmadan piyasaya ürün dağıtılması söz konusu olamaz; Dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur.

Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir. Ancak bu durumlarda ihaleyi açan kurum, standarda uygunluk belgesi veren kuruluşun ismini şart koşamaz.

G Belgesi (İşareti) Zorunluluğu

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 1 Temmuzdan itibaren geçerli şantiyelerde kullanılacak tüm yapı malzemelerine CE ve G işareti zorunluluğu getirildi.

İnşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen yapı malzemelerine CE ve G  Belgesi Standart uygulaması başladı. AB uyum mevzuatı kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007 de yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren şantiyelerde kullanılan yapı malzemelerinde CE ve G Belgesi işareti olma zorunluluğu aranacak.

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin