Genel Teşvik Sistemi - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|
Marka ve Patent Tescil İşlemleri
En Çok Okunanlar

Genel Teşvik Sistemi

Genel Teşvik Sistemi

Yeni teşvik sistemi dört ayrı grupta incelenmektedir. Bu guruplar genel destek, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşvik uygulamasıdır. 

Genel Teşvik Sistemi Detayları ; 

Genel yatırım teşvik sistemi bölgeler arasında ayrım yapılmaksızın, teşvik verilmeyecek yatırım konuları (ek-4) ile diğer teşvik uygulaması dâhilinde yer almayan ve belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesi devam etmektedir. Yatırımlar için ayrılmış olan bölgelerden (bölgelerin listesi) 6. Bölgede yatırım yapılması durumunda asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sağlanmaktadır. 

genel_tesvik_sistemi

Genel Yatırım Teşvik Sistemi Özellikleri İçerisindeki Destek Unsurları ; 

Sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlanabilmektedir. 

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için). 

Genel Teşvik Mevzuatı Kapsamındaki Sabit Yatırım Tutarları ve Üzerindeki Yatırımların İçeriği ; 

  1. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
  2. Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
  3. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının (%50) yüzde ellisini aşamaz.

 

Share
Bu Yazı Toplamda 4.863 Okunmuştur.
Biz Sizi Arayalım…
Biz Sizi Arayalım...
Satılık Marka Hizmetleri
Site İçi Arama
ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin