Yabancı Personel Çalışma İzinleri (Müsaadeleri) - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|
Marka ve Patent Tescil İşlemleri
En Çok Okunanlar

Yabancı Personel Çalışma İzinleri (Müsaadeleri)

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nezdinde; Yabancılar Şubesinde, yabancı uyruklu personel işçi çalışma izni olarak alınan bir belgedir ve  4 başlık altında verilir.

Yabancı Personel Süreli Çalışma İzni :

Belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla (2) iki yıl daha uzatılabilir. (3) Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir

Yabancı Personel Süresiz Çalışma İzni :

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Yabancı Personel Bağımsız Çalışma İzni :

Yabancıların, Türkiye’de en az (5) beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız çalışma izni müracaat belgesi, verildiği tarihten itibaren (3) üç ay süreyle geçerlidir. Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Bakanlığa ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir

İstisnai Haller :

Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar,

Yerleşmiş Sayılan Yabancılar,

Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları,

Türk Vatandaşlığını Kaybedenler,

Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayanlar,

İskân Kanunu Kapsamında Olanlar,

Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları,

Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları,

Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelenler,

Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar,

Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler ile Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma İzinleri, İstisnai çalışma izinlerinin verilmesi kapsamına girer.

Yabancı Personel Uzatma Başvuruları :

Süresi sona ermiş bir yabancı personel çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç (15) on beş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

Yabancı Personel Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla (2) iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Yabancı Personel Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren (45) kırk beş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilir.

 

 

Share
Bu Yazı Toplamda 5.549 Okunmuştur.
Biz Sizi Arayalım…
Biz Sizi Arayalım...
Satılık Marka Hizmetleri
Site İçi Arama
ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin