Stratejik Yatırımların Teşviki - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|
Marka ve Patent Tescil İşlemleri
En Çok Okunanlar

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik yatırımlar konusuna giren yatırımlar bölge farkına bakılmaksızın aşağıda verilmiş destek unsunlarından faydalanabilirler. 

Stratejik Yatırım Teşvikleri ile Faydalanılabilecek Destek Unsurları

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

STRATEJİK YATIRIMLARIN  TEŞVİKİ

DESTEK UNSURLARI

TÜM BÖLGELER

KDV İstisnası ü
Gümrük Vergisi Muafiyeti ü
 Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50
Yatırıma Katkı OranınınYatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı %50 (6. Bölgede %80)
Sigorta Primi   İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL  (6. Bölgede 10 YIL)
Yatırım Yeri Tahsisi ü
KDV İadesi 500 Milyon TLnin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için
Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TLye kadar
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl
Sigorta Primi  Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

 Stratejik Yatırım Teşviki Konuları :

1. Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

a.Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c. Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

d. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

2. Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü,  rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz.

3. Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.

4. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları (EK-4) ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Stratejik Yatırım Teşvikinin konuları %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaz kaynaklı olmayan enerji yatırımları dahil). GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik yatırımlardır. 

Stratjik yatırım sistemi ile amaçlanan uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. 

Stratejik yatırımları değerlendirme için kriterler;

 İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik;

  • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
  • %50’den fazlası ithalatla karşılanan,
  • Asgari %40 katma değer üreten,
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar

 

Share
Bu Yazı Toplamda 3.764 Okunmuştur.
Biz Sizi Arayalım…
Biz Sizi Arayalım...
Satılık Marka Hizmetleri
Site İçi Arama
ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin