Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|
Marka ve Patent Tescil İşlemleri
En Çok Okunanlar

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri belgenin geçerli süre ve ek süre bitimini izleyen tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi için ilgili kuruma başvurulması işlemidir. 

Teşvik kapama işlemleri için, yatırımcıların, teşvik belgesindeki geçerli süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi için Bakanlığa başvurmaları gereklidir. Zamanında müracaat edilmemesi halinde Bakanlık tamamlama vizesi işlemlerini “Resen” başlatarak belgeyi iptal edebilir. 

Tamamlama vizesi Ekspertiz işlemleri Ekonomi Bakanlığı veya Bakanlık tarafından görevlendirilen valilikçe veya odaca veya bankaca yapılması durumunda görevlendirilen kurmun kadrolu personelinden oluşan 2 eksper ile yatırımcı tarafından belirlenecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili mercice de yapılabilir. 

Fon veya Bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği içeren teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporunun ilgili kurum tarafından Ekonomi Bakanlığına gönderilmesine müteakip Bakanlıkça sonuçlandırılır.

yatirim_tesvik_belgesi_kapatma

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma Evrakları

Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı yatırım takip formu

Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı yatırım takip formu

Teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,

Karar – taahhütname ve İmza sirküleri
Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,

Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneği ve  arsa tapusu bina inşaat ve diğer yatırım harcamaları – faturaları

Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair yönetim kurulu kararı (noter onaylı) ve bu Karar’a istinaden tanzim edilecek taahhütname (temsil ve ilzama yetkililerce imzalı)

Kredi kullanılmış ise bankadan alınacak kredi kullanım yazı
Kapasite raporu (onaylı)
Teşvik Danışma  0312 434 44 00                    Danışmanımızın size ulaşması için tıklayınız.
Share
Bu Yazı Toplamda 12.446 Okunmuştur.
Biz Sizi Arayalım…
Biz Sizi Arayalım...
Satılık Marka Hizmetleri
Site İçi Arama
ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin