Yatırım Teşvik İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Yatırım Teşvik İşlemleri

Yatırım Teşvik Fizibilite Çalışması

Yatırım Teşvik Fizibilite Çalışması

Firmamızca, tarafınızdan talep edilecek her türlü fizibilite çalışması uzmanlarımız tarafından düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz!

Yatırım Teşvik Belgesi Liste Değişiklikleri

Yatırım Teşvik Belgesi Liste Değişiklikleri

 Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, talep edilmesi halinde teşvik belgesi kapsamına dâhil edilir.

Yatırım Teşvik Kapsamındaki İller

Yatırım Teşvik Kapsamındaki İller

Yatırım Teşvik Kapsamındaki Bölgesel teşviklerden faydalanacak yatırımlar sektörel olarak iller bazında yeniden düzenlenmiştir. Bölgesel Teşvik Kapsamındaki İller ve bölgeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Yatırım yapacağınız ildeki desteklerin detaylarını görmek için yatırım teşvik yapılacak şehire tıklayınız.

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA DESTEKLENECEK BÖLGELER VE İLLER

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana  Balıkesir Afyonkarahisar  Adıyaman Ağrı  
Antalya Aydın  Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa  Bolu   Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis
İzmir  Edirne Karaman Düzce  Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla  Kayseri Mersin   Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 
  Kırklareli Samsun Hatay  Kilis  Kars  
  Konya  Trabzon Kastamonu Niğde  Mardin
  Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu   Muş   
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 
  Yalova   Kütahya Sinop  Şanlıurfa
      Malatya Tokat  Şırnak
      Nevşehir Tunceli Van   
      Rize   Yozgat Bozcaada ve Gökçeada 
      Sivas     
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik yatırımlar konusuna giren yatırımlar bölge farkına bakılmaksızın aşağıda verilmiş destek unsunlarından faydalanabilirler. 

Stratejik Yatırım Teşvikleri ile Faydalanılabilecek Destek Unsurları

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

STRATEJİK YATIRIMLARIN  TEŞVİKİ

DESTEK UNSURLARI

TÜM BÖLGELER

KDV İstisnası ü
Gümrük Vergisi Muafiyeti ü
 Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50
Yatırıma Katkı OranınınYatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı %50 (6. Bölgede %80)
Sigorta Primi   İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL  (6. Bölgede 10 YIL)
Yatırım Yeri Tahsisi ü
KDV İadesi 500 Milyon TLnin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için
Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TLye kadar
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl
Sigorta Primi  Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

 Stratejik Yatırım Teşviki Konuları :

1. Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

a.Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c. Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

d. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

2. Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü,  rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz.

3. Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.

4. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları (EK-4) ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Stratejik Yatırım Teşvikinin konuları %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaz kaynaklı olmayan enerji yatırımları dahil). GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik yatırımlardır. 

Stratjik yatırım sistemi ile amaçlanan uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. 

Stratejik yatırımları değerlendirme için kriterler;

 İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik;

  • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
  • %50’den fazlası ithalatla karşılanan,
  • Asgari %40 katma değer üreten,
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travestileri istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri saç Ekimi Ankara
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin