Devlet Yardım İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Devlet Yardım İşlemleri

Yurtdışı Fuar

Devlet Yurtdışı Fuar

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri

Yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilenDevlet Yurtdışı Fuar organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçmemektedir.

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının % 50’i ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, ödenmektedir.

Yurtiçi Fuar

Devlet Yurtiçi Fuar

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Bu çerçevede;

Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında Önemli alıcıların ulaşım gideleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir

Yurtdışı Mağaza

Devlet Yurtdışı Mağaza

* Yurtdışında onay yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.Devlet Yurtdışı Mağaza

* Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı

* Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri

* Başvuru süresi : 6 ay

*Yararlanan Şirketler :Türkiye’de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Bu kapsamda aşağıdaki destekler verilmektedir.

I-Mağazaların Desteklenmesi

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $.

II- Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $ ,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $.

III-Depoların Desteklenmesi

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $.

IV- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

V- Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Pazar Araştırması

Devlet Pazar AraştırmasıDevlet Pazar Araştırması

Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başvuru Mercii : İGEME ve İBGS

Yararlananlar Şirketler : Ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

Desteklenecek faaliyetler

Bu Tebliğ kapsamında; şirketler ile SDŞ’ler tarafından;

Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin