Yabancı Sermaye İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Yabancı Sermaye İşlemleri

Yabancı Sermaye İrtibat Bürosu Kuruluşları

Yabancı Sermaye İrtibat Bürosu Kuruluşları

 Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.a) Ana şirkete ait Faaliyet Belgesi aslı,
b) Ana şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
c) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı,

Yabancı Sermaye Şube Kuruluşları

Yabancı Sermaye Şube Kuruluşları

Yabancı uyruklu şirketler Türkiye’de şube açmak istedikleri takdirde, ilk önce ikametgahı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin ederek aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

1) Dilekçe (şirket veya vekili tarafından yazılmış aşağıdaki bilgileri içeren)

2) Şirketin yetkili organının şube açma kararı (asıl ve tercüme birer nüsha olarak)

3) Şirket ana sözleşmesi (asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha olarak)

4) Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi (asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha olarak)

5) Türkiye vekilinin vekaletnamesi

 

Yabancı Sermaye Şirket Kuruluşları

Şirket Kuruluşları

Şirket kuruluşu için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

A – Doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişice imzalanmış şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu,
B- Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha ana sözleşme,
C- Temsile yetkili olanların şirket unvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesi,
D- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre düzenlenen taahhütname,
E- Şirket sermayesinin onbinde dördü tutarında Rekabet Kurumu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu,
F- Şirket kurucusu; gerçek şahısların nüfus cüzdanı (pasaport) suretiyle ikametgâh ilmühaberleri

Yabancı Sermaye

Yabancı Sermaye 

17.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı sermaye mevzuatı yeniden düzenlenmiş ve daha önceden uygulanan yabancı sermayeli kurulacak şirket ve şubeler ile iştirakler için Hazine Müsteşarlığından alınması gereken ön izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bu mevzuat gereğince yapılan düzenlemelerde yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de şirketlerini herhangi bir izne tabi olmaksızın kurabilmektedirler. Ancak şube kurulması aşamasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığından irtibat bürosu kurulması için ise Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Ayrıca yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için Çalışma Bakanlığından izin almaları gerekmektedir.

Yabancı sermayenin Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili almaları gereken izinlerin tamamında firmamız hızlı ve özenli hizmet vermektedir.

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin