Sistem Belgelendirme İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Sistem Belgelendirme İşlemleri

SA 8000 Belgesi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi

SA 8001’in açılımı “Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000″dir.Bu standart ; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır. SA 8000 Social Accountability International’ın tescilli markasıdır. SA 8000 dünyanın her yerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir.

SA 8000 belgesi almaya karar veren firmanız, bizim ile irtibata geçtikten sonra gerekli çalışmaların tamamı firmanız ile koordineli olarak Detay Patent Ofisi tarafından gerçekleştirilir. Mühendislerimiz Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını ve bilgilendirme faaliyetlerini yaparlar. Bunun akabinde yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde firmanız belgelendirilir.

Firmanızın SA 8000 Belgesini almak için karar vermesinin ardından Detay Patent Ofisi ile koordineli olarak ele alacağı faaliyet başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

1.Çocuk işgücü,

2.Zorla çalıştırma,

3.Sağlık ve Emniyet,

4.Birlik Oluşturma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü,

5.Ayrımcılık,

6.Disiplin uygulamaları,

7.Çalışma Saatleri,

8.Tazminat,

9.Yönetim Sistemleri.

10.Sonuç: Belgelendirme

Bundan sonrası için yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve Detay Patent Ofisi farkıyla belgelendirme sürecini başarı ile tamamlamaktır.

Başvuru Evrakları :

•Vergi Levhası , (Fotokopisi)

•Resmi Gazete , (Fotokopisi)

•İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

 

ISO 17025 Belgesi

ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyon Yeterlilik Belgesi

ISO/IEC 17025, bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. Bu uluslararası standart, test, kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir. Bu uluslar arası standart, laboratuarların kalite, yönetsel ve teknik sistemlerin geliştirilmesinde yararlanılmaktadır.

ISO 17025 belgesi almaya karar veren firmanız, bizim ile irtibata geçtikten sonra gerekli çalışmaların tamamı firmanız ile koordineli olarak Detay Patent Ofisi tarafından gerçekleştirilir. Uzmanlarımız Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını ve bilgilendirme faaliyetlerini yaparlar. Bunun akabinde yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde firmanız belgelendirilir.

Firmanızın ISO/IEC 17025 Belgesini almak için karar vermesinin ardından Detay Patent Ofisi ile koordineli olarak gerçekleştireceği faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

1.Başvuru dosyası hazırlanır, Turkak’ a sunulur,

2.Başvuru dosyasındaki evraklar kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,

3.Denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,

4.Denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimine gidilir,

5.Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,

6.Denetim raporu TÜRKAK Yönetim Kurulu’na sunulur,

7.Sonuç: Belgelendirme (Akreditasyon) karara bağlanır.

Bundan sonrası için yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve Detay Patent Ofisi farkıyla belgelendirme sürecini başarı ile tamamlamak.

ISO 17025 Belgesi için Başvuru Evrakları :

•Vergi Levhası , (Fotokopisi)

•Resmi Gazete , (Fotokopisi)

•İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

 

ISO 16949 Belgesi

ISO 16949 Belgesi

ISO TS 16949 , International Automotive Task Force (IATF) ve ISO/TC 176’dan temsilcilerin katılımı ile otomotiv sektörüne yönelik hazırlanmış bir teknik spesifikasyondur. Mevcut kalite sistem mevzuatlarına yeni ve katı kurallar getirmez. Tüm otomotiv kalite sistemi mevzuatlarının bir harmonizasyonudur ve müşteri isteği doğrultusunda, müşterinin mevzuatlarına göre uygulama yapılmasını gerektirir.

ISO 16949 belgesi almaya karar veren firmanız, bizim ile irtibata geçtikten sonra gerekli çalışmaların tamamı firmanız ile koordineli olarak Detay Patent Ofisi tarafından gerçekleştirilir. Mühendislerimiz Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını ve bilgilendirme faaliyetlerini yaparlar. Bunun akabinde yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde firmanız belgelendirilir. Firmanızın ISO TS 16949 Belgesine sahip olması ile elde edeceği kazançlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

•Sürekli iyileştirme

•Hataların önlenmesi

•Değişkenliğin azaltılması

•Tedarik zincirindeki kayıpların azaltılmasını, sağlayacak temel kalite sistemini geliştirmektir

ISO16949 ‘un öngördüğü kalite şartları otomotiv tedarik zinciri içindeki şu firmalar tarafından uygulanabilir:

1.Servis parçası tedarikçileri

2.Tedarikçiler

3.Parça veya malzeme tedarikçileri

4.Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri

5.Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar

Bundan sonrası için yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve Detay Patent Ofisi farkıyla belgelendirme sürecini başarı ile tamamlamaktır.

ISO 16949 için Gerekli Başvuru Evrakları :

•Vergi Levhası , (Fotokopisi)

•Resmi Gazete , (Fotokopisi)

•İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

 

ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 : 2005 Nedir ?

ISO 27001 : 2005, Bilgi Güvenliği Standardı BS 7799-2’nin revize edilip 2005’in sonlarında ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır.Bilgi güvenliği yönetim sistemi , kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu seçmeli ve risk işleme için bir plan hazırlamalıdır. Risk işleme için standartta öngörülen kontrol hedefleri ve kontrollerden seçimler yapılmalı ve uygulanmalıdır. Planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) çevrimi uyarınca risk yönetimi faaliyetlerini yürütmeli ve varlığın risk seviyesi kabul edilebilir bir seviyeye geriletilene kadar çalışmayı sürdürmelidir.

ISO 27001 : 2005 belgesi almaya karar veren firmanız , bizim ile irtibata geçtikten sonra gerekli çalışmaların tamamı firmanız ile koordineli olarak Detay Patent Ofisi tarafından gerçekleştirilir. Uzmanlarımız Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını ve bilgilendirme faaliyetlerini yaparlar. Bunun akabinde yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde firmanız belgelendirilir.

Firmanızın ISO 27001 : 2005 Belgesini almak için karar vermesinin ardından Detay Patent Ofisi ile koordineli olarak gerçekleştireceği faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

1.Varlıkların sınıflandırılması

2.Gizlilik bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi

3.Risk analizi

4.Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme

5.Dokümantasyon oluşturma

6.Kontrolleri uygulama

7.İç tetkik

8.Kayıtları tutma

9.Yönetimin gözden geçirmesi

10.Sonuç : Belgelendirme

Bundan sonrası için yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve Detay Patent Ofisi farkıyla belgelendirme sürecini başarı ile tamamlamaktır.

Başvuru Evrakları:

•Vergi Levhası , (Fotokopisi)

•Resmi Gazete , (Fotokopisi)

•İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin