Hariçte İşlem İzin Belgesi İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Hariçte İşlem İzin Belgesi İşlemleri

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Kapatma

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Kapatma

Vergi, resim ve harç istisnasından faydalandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatma işlemi yapılır.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi için Gerekli Belgeler

Faaliyetle ilgili belgeler. (Asıl)

Hakediş veya Fatura Listesi

Fatura/Kredi/İpotek/Teminat Mektubu Asılları 

 

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Süre Uzatımı

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Süre Uzatımı

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin süresi gerçekleştirilecek olan işin tamamını kapsayan süredir. Belgenin azami süresi 18 aydır. Hazırlanacak proje ve faaliyet konusuna gere belge süresi değişebilmektedir.

Vergi resim Harç İstisna Belgesi Süre Uzatım Şartları

Ek Süre

Belge süresi dahilinde uygun taahhüt gerçekleşememesi durumunda taahhüt süresi kadar daha süre uzatımı yapılabilir.

Vergi resim Harç İstisna Belgesi Süre Kaydırımı

Belgenin başlangıç tarihi ile belge dahilinde yapılan ilk istisna tarihi  arasındaki geçen zaman kadar süre uzatılmasıdır. Belge kapsamındaki istisnai süre azami 3 aydır.

Vergi resim Harç İstisna Belgesi Mücbir Sebepler

Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köy işleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki)

Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki)

Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki)

Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali

Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki)

 

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Revizesi

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Revizesi

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi üzerindeki değerler kesin değerler değildir. Süresi içerisinde belge sahibine ait bilgilerde değerlerin içeriğinde revizelerin yapılması mümkündür.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Miktar Artırım Revizesi

İhtiyacınıza uygun ilave ve değişiklik talebidir.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Fiyat Artırım Revizesi

Taahhüdünüz dahilinde uygun ilave ve değişiklik talebidir.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Şirket Adres ve Ünvan Değişikliği

Belge sahibi şirketin unvan ve adres  değişikliği durumlarda yapılması gereken revize işlemidir. (Yapılmaması durumunda eski bilgiler üzerinde yapılacak tebliğler geçerli olacaktır. Kanunen zor durumda kalınmaması için revizenin zamanında yapılması önem arz etmektedir.)

Vergi Resim Harç İstisna Belge Kaybı Revizesi

Mevcut belgenizin kayıp edilmesi durumunda yeni belge çıkarılmasıdır.

 

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Alımı

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Alımı

Yeni Belge Alımı

Vergi Resim Harç istisnası için belgeli ve belgesiz olmak üzere iki şekilde alınmaktadır.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi’nden Kimler Faydalanabilir

Üretici ve İhracatçı Firmalar

Belgeli İşlemler

Üretim esnasında kullanılacak maddelerin ithali ile yurt içi alımları ve bunlarla ilgili işlemler, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyenlerin Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi alma zorunluluğu vardır.

Belgesiz İşlemler

Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kâğıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca 4 üncü madde hükmü, çerçevesinde re’sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanmaktadır.

Yeni Belge Alımı için Gerekli Belgeler

Talep Dilekçesi

Detay Danışmanlık Tarafından gönderilecektir.

Ticaret Sicil Gazetesi

Firmamıza ait Güncel Halinin Aslı

İmza Sirküsü

Noter onaylı aslı

Vergi Levhası

Güncel olarak, Fotokopisi yeterli

Kapatma Yazısı

————

Proje Formu (Ek 2)

————

Bilanço

En son yıla ait vergi dairesi tarafından tasdiklenmiş

Faaliyet Belgesi

————

İhracat Taahhütnamesi

————

Faaliyetin Üstlenildiğine Dair Belge

———— 

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin