Faydalı Model Tescil İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Faydalı Model Tescil İşlemleri

Faydalı Model Danışmanlık İşlemleri

Faydalı Model Detay Danışmanlık Ofisi

Faydalı Model Detay Danışmanlık Ofisi; Faydalı Model Tescil Danışmanlık hizmeti veren bir firmadır, Faydalı Modelin araştırma ve tescil edilebilirlik durumlarının tümünü değerlendirdikten sonra bir danışman olarak Faydalı Model sahibine Faydalı Model Tescili ile ilgili yön ve bilgi aktarabilen profesyonel bilgiye sahip danışmanlık firmasıdır.

Detay Patent Danışmanlık Tescil Ofisi Faydalı Model Başvurusu ve Tescili Konusunda Yurtiçi ve Yurtdışı olmak üzere ve birçok kişi ve kuruluşlara, firma bünyesinde bulunan Patent ve Faydalı Model Mühendisleri ve Patent ve Faydalı Model vekilleri ile sizlere Faydalı Model Danışmanlık İşlemleri hizmetini vermektedir.

 

 

Faydalı Model Sınıfına Girmeyen Buluşlar

Faydalı Model Sınıfına Girmeyen Buluşlar

a – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

d – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde faydalı Model Tescili verilmez.

Aşağıda belirtilen buluşlar Faydalı Model tescili verilerek korunmaz:

a – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

b – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi ile ilgili usulleri.

 

 

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumu  “Faydalı Model sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın, Faydalı Modelin aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ticaret sırasında Faydalı Model tescili kapsamında bulunan ürünlerin veya buluşların kullanılması” şeklinde tanımlayabiliriz.

a- Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;

b – Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;

c – Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;

d – Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmekveya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;

e – Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;

f – Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.

Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz.

Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hüküm olunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 

Ancak mahkeme, patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.

 

 

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süreci

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süreci

Faydalı model tescil başvurusu sonrasında, Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan incelenir. Eğer bir eksiklik görülmezse şekli uygunluk belgesi düzenlenerek patent sahibine veya patent vekiline tebliği edilmektedir.

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Başvuru süreci devamında başvurumuz resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır.

Erken yayın söz konusu ise yayınlanacak resmi patent bültenini önceliği değişmektedir.

Faydalı model Tescil belgesinin bülten süresi 3 aydır. Bülten yayınlanan faydalı model için üçüncü kişiler tarafından gelecek itirazlar değerlendirmeye alınır.

 Faydalı model tescil başvurularının süreci, erken yayın talep edilmişse ortalama 10-12 ayda, erken yayın talep edilmemişse 22-24 ay sürmektedir.

 

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin