Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri

Endüstriyel Tasarımda Uluslararası Tescil

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili Lahey Anlaşması çercevesinde WIPO  için hazırlanmış uluslararası bir anlaşmadır.

Anlaşmanın en son hali olan 1999 yılında imzalanan Cenevre metnidir. Türkiye ise 2004 yılında anlaşmanın Cenevre Metnine dahil olmuş, 2005 yılında ise başvuru için uygulamaya geçilmiştir.

 

 

Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme

Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme

Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme Süresi (5) beş yıldır. (5) Beş yıldan sonra beşer yıllık yenilemelerle (25) yirmi beş yıla kadar yenilenmelidir.

Süresi içerisinde yenilenmeyen Endüstriyel Tasarım Tescilleri hükümden düşecektir.

 

 

Endüstriyel Tasarım Danışmanlık

Endüstriyel Tasarım Detay Danışmanlık Ofisi

 Endüstriyel Tasarım Detay Danışmanlık Ofisi; Endüstriyel Tasarım Tescil Danışmanlık hizmeti veren bir firmadır, Endüstriyel Tasarım araştırma ve tescil edilebilirlik durumlarının tümünü değerlendirdikten sonra bir danışman olarak Endüstriyel Tasarım sahibine Endüstriyel Tasarım Tescili ile ilgili yön ve bilgi aktarabilen profesyonel bilgiye sahip danışmanlık firmasıdır.

Endüstriyel Tasarım Detay Danışmanlık Tescil Ofisi Endüstriyel Tasarım Başvurusu ve Tescili Konusunda Yurtiçi ve Yurtdışı olmak üzere ve birçok kişi ve kuruluşlara, firma bünyesinde bulunan Endüstriyel Tasarım Mühendisleri ve Endüstriyel Tasarım vekilleri ile sizlere Endüstriyel Tasarım Danışmanlık İşlemleri hizmetini vermektedir.

 

 

Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları

Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları

Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumu  “Endüstriyel Tasarım sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın, Endüstriyel Tasarımın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ticaret sırasında Endüstriyel Tasarım tescil kapsamında bulunan ürünlerin veya buluşların kullanılması” şeklinde tanımlayabiliriz.

a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak;

 b) Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,

 c) Bu maddenin önceki a ila b bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

 d) Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

 e) Gasp.

Tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.

Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

 

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin