Dahilde İşlem İzin Belgesi İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Dahilde İşlem İzin Belgesi İşlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatma

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatma

Dahilde İşlem İzin Belgesi Kapatma geçerli süre ve ek süre bitimini izleyen tarihten itibaren en geç 3 ay içinde kapatma işlemleri için kuruma başvurulması işlemidir. Kapatma İşlemleri İçin zamanında müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık kapatma işlemlerini “Resen” başlatarak belge kapatma işlemi uygular.

Belge kapatılırken ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak ihracının sağlandığı gümrük beyannameleri üzerinden teyit edilir. Belge kapatılırken döviz kullanımları; yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına yüzde oranı ile hesaplanır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi için Gerekli Belgeler

Dahilde İşleme İzin Belgesi Aslı ve ekleri

İhracat Listesi (Ek-5) ve İthalat Listesi (Ek-6) İthalat Listesi (Ek-6)

Ekspertiz Raporu

Gümrük Giriş ve Çıkış Beyannamesi asılları ile varsa Yurtiçi Alım Faturası

Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı

Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı

YMM Raporu

Özel Durumlarda Gerekli Olan Belgeler

Telafi Edici Vergi Tablosu  (Ek-8)

Döviz Alım Belgesi aslı

Telafi Edici Vergi Makbuzu

ATR Dolaşım Belgesi

Menşe İspat Belgeleri

Tedarikçi Beyanı

Ön Statü Belgesi

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatımı

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatımı

Dahilide İşlem İzin Belgesinin süre uzatımı gerçekleştirilecek olan işin tamamını kapsayan süredir. Sürenin uzatılmasını gerektir sebep olduğunda süre bitim tarihinden 1 ay önce öncesinde başvuru yapılması gerekir. Sürenin uzatılması belirli şartlarla sınırlanmıştır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatım Şartları

 Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatımı dahilinde uygun görülen ihracat Dolar Tutarının % 50  si kadar olan kısmının ifa edilmesi durumunda ilk alınan belge süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde Süre Kaydırımı

 Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatımı belgenin başlangıç tarihi ile belge dahilinde yapılan ilk ithalatın tarihi  arasındaki geçen zaman kadar süre uzatılmasıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde Haklı Olunan Sebep

 Dahilde İşleme İzin Belgesi dahilinde ithalatın yapılamayarak uygun görülen ihracatın ifa edilmesi durumunda;   ithalatın gerçekleşmesi için ilk belge süresinin yarısı kadar daha süre uzatımını gidilmesidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Mücbir Sebepler

Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köy işleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki)

Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki)

Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki)

Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali

Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki) 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Revizesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Revizesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerindeki değerler kesin değerler değildir. Süresi içerisinde belge sahibine ait bilgilerde değerlerin içeriğinde revizelerin yapılması mümkündür. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında kayıtlı listedeki hammadde ve ürünler için gümrük tarife istatistik pozisyon numarası değişikliği ve özel şartlarında yer alan maddelerle ilgili revize yapılabilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Miktar Artırım Revizesi

İthal veya yerli makine listenize ihtiyacınıza uygun ilave hammadde ve ürünlerin artışı ya da değişikliği talebidir.

Dahilde İşleme İzin Fiyat Artırım Revizesi

İthalat ve İhracat listelerinizde kayıtlı alış satış rakamları ile ilgili sınırlama yoktur. Revize işlemine ihtiyaç kalmamaktadır.

Şirket Adres ve Ünvan Değişikliği

Belge sahibi şirketin unvan ve adres  değişikliği durumlarda yapılması gereken revize işlemidir. (Yapılmaması durumunda eski bilgiler üzerinde yapılacak tebliğler geçerli olacaktır. Kanunen zor durumda kalınmaması için revizenin zamanında yapılması önem arz etmektedir.)

Dahilde İşlem İzin Belge Kaybı Revizesi

Mevcut belgenizin kayıp edilmesi durumunda yeni belge çıkarılmasıdır.

 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı Firmalar ihracatı kendileri yapabileceği gibi aracı kurumlarla da ihracat gerçekleştirebilir. Belge Alımları E-imza onayı ile alınmaktadır. Danışmanımız başvurunuzu tarafınızdan alacağı yetki onayı ile yapacaktır.

Kimler Faydalanabilir

Üretici ve İhracatçı Firmalar

Yeni Belge Alımı için Gerekli Belgeler

Firma Bilgi Formu

Detay Danışmanlık Tarafından gönderilecektir.

Kapasite Raporu

Sanayi ve Ticaret Odalarından Alınabilir.

İhracatçı Birliği Üyelik Kaydı

Üye Kartı

Ticaret Sicil Gazetesi

Firmamıza ait Güncel Halinin Aslı

İmza Sirküsü

Noter onaylı aslı

Vergi Levhası

Güncel olarak, Fotokopisi yeterli

SSK Tahakkuku

Tahakkuk Dökümü 

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin