Aralık, 2012 - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Aylık arşiv: Aralık 2012

İnsan Kaynakları

İş başvurusunda bulunmak için aşağıdaki bilgileri doldurabilir yada bilgisayarda hazırlanmış CV dosyalarınızı, çalışmak istediğiniz pozisyonu da belirten bir ön yazıyla birlikte mailto:info@detaypatent.com.tr adresine mail ile gönderebilirsiniz.

İşbu Sözleşmedeki beyanlarım doğrudur. Yanlış olduğunun anlaşılması halinde Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin işime son vermesini peşinen ve hiçbir hak ve tazminat talep etmeden kabullendiğimi beyan ederim.

 

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Teşvikin Konusu

Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesidir. Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Bakanlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir.

Teşvikin Süresi

Süre Kısıtlaması Yoktur

İlgili Kurum

İhracatçı Birlikleri

Kimler Faydalanabilir

Yurtdışı Fuar Katılımcı

Teşvik Kapsamında verilecek destekler

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Ticari Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi

  • Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
  • Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği bu Maddenin 2. fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.
  • Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75’i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
  • Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda katılım bedelinin %75’i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  • Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin %75’i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m2’lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.
  • Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir.

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

  • Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.
  • Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
  • Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  • Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedeli her fuar için azami 36 m2’lik alan üzerinden hesaplanır.

Turizm Teşvik Nedir ?

Turizm Teşvik Nedir ?

Turizm Teşvikin Konusu

Mevcut turizm işletmelerinin kalite standardını korumak ve daha iyi kalitede hizmet vermesini sağlamak, yeni turizm yatırımlarının önünü açmak ve yatırımcıyı desteklemek ve denetlemek amaçlı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgelerdir. İç turizmin yanında özellikle dış turizm konusunda yatırımı yapmak isteyenlerin yapacağı yatırımlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmesi gereklidir.

Turizm Teşvik’in Süresi

Süre Kısıtlaması Yoktur

Turizm Teşvik’den Kimler Faydalanabilir

Yeni turizm işletmesi yatırımı yapacak veya mevcut turizm işletmesini geliştirmek isteyen kişi ve kurumlar.

Turizm Teşvik Kapsamında Verilecek Destekler

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri Düşük Tarifeden Ödeme

Haberleştirmede Öncelik  Kolaylıkları

Yabancı Personel ve Sanatkar Çalıştırılması Desteği

Enerji Destekleri

Turizm ve İşletme Kredileri

Turizm Teşvik Belgeleri

Turizm Yatırımcı Belgesi

Turizm Deneme İşletme Belgesi

Turizm İşletme Belgesi

Yat İşletmeciliği Yatırım Belgesi

Yat İşletmeciliği İşletme Belgesi

Yat Limanı (Marina) Yatırım Belgesi

Yat Limanı (Marina) İşletme Belgesi

‘A’ Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi (TÜRSAB)

‘B’ ve ‘C’ Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi

Turizm Teşvik Mevzuatı

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

 

Bireysel Tasarım Başvuru Tescili

Bireysel Tasarım Başvuru Tescili

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin