Ekim, 2012 - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Aylık arşiv: Ekim 2012

Ankara İli İçin Desteklenen Yatırım Teşvik Listesi

ANKARA İLİNE GÖRE DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİKLERİ 

İL Teşvik Bölgesi Asgari Yatırım Tutarı Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları
ANKARA 1.Bölge 1.000.000 TL 1. KDV Muafiyeti
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
1. KDV Muafiyeti
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Vergi İndirimi
4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
5. Yatırım Yeri Tahsisi

ANKARA İLİ İÇİN BÖLGESEL DESTEKLERİN ORANLARI VE SÜRELERİ

Yatırıma Katkı Oranı %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının)
Yatırıma Katkı Oranı  –  O.S.B. 20%
Kurumlar Vergisi İndirimi 50%
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl  (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli)
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği – O.S.B. 3 YIL

BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE STRATEJİK YATIRIMLARINIZ İÇİN LÜTFEN

UZMANLARIMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

ANKARA İLİNDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge
1 0121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 Milyon TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 Milyon TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) 2 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 Milyon TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 4 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 4 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 Milyon TL
39 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 4 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL
50   Seracılık 40 dekar

Yatırım Teşvik İller Listesine Dönmek için tıklayınız…

 

Yatırım Teşvik Kapsamındaki İller

Yatırım Teşvik Kapsamındaki İller

Yatırım Teşvik Kapsamındaki Bölgesel teşviklerden faydalanacak yatırımlar sektörel olarak iller bazında yeniden düzenlenmiştir. Bölgesel Teşvik Kapsamındaki İller ve bölgeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Yatırım yapacağınız ildeki desteklerin detaylarını görmek için yatırım teşvik yapılacak şehire tıklayınız.

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA DESTEKLENECEK BÖLGELER VE İLLER

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana  Balıkesir Afyonkarahisar  Adıyaman Ağrı  
Antalya Aydın  Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa  Bolu   Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis
İzmir  Edirne Karaman Düzce  Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla  Kayseri Mersin   Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 
  Kırklareli Samsun Hatay  Kilis  Kars  
  Konya  Trabzon Kastamonu Niğde  Mardin
  Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu   Muş   
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 
  Yalova   Kütahya Sinop  Şanlıurfa
      Malatya Tokat  Şırnak
      Nevşehir Tunceli Van   
      Rize   Yozgat Bozcaada ve Gökçeada 
      Sivas     
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik yatırımlar konusuna giren yatırımlar bölge farkına bakılmaksızın aşağıda verilmiş destek unsunlarından faydalanabilirler. 

Stratejik Yatırım Teşvikleri ile Faydalanılabilecek Destek Unsurları

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

STRATEJİK YATIRIMLARIN  TEŞVİKİ

DESTEK UNSURLARI

TÜM BÖLGELER

KDV İstisnası ü
Gümrük Vergisi Muafiyeti ü
 Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50
Yatırıma Katkı OranınınYatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı %50 (6. Bölgede %80)
Sigorta Primi   İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL  (6. Bölgede 10 YIL)
Yatırım Yeri Tahsisi ü
KDV İadesi 500 Milyon TLnin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için
Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TLye kadar
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl
Sigorta Primi  Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

 Stratejik Yatırım Teşviki Konuları :

1. Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

a.Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c. Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

d. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

2. Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü,  rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz.

3. Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.

4. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları (EK-4) ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Stratejik Yatırım Teşvikinin konuları %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaz kaynaklı olmayan enerji yatırımları dahil). GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik yatırımlardır. 

Stratjik yatırım sistemi ile amaçlanan uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. 

Stratejik yatırımları değerlendirme için kriterler;

 İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik;

  • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
  • %50’den fazlası ithalatla karşılanan,
  • Asgari %40 katma değer üreten,
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar

 

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Yeni teşvik sistemi dört ayrı grupta incelenmektedir. Bu guruplar genel, bölgesel , büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımların teşvik uygulamasıdır. 

Büyük ölçekli yatırımların teşvikleri için belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konuları aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). 

f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). 

Büyük ölçekli yatırım konuları listesini (ek-3) incelemek için lütfen tıklayınız.

buyuk_olcekli_tesvik_sistemi

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 1000200
Rafine Edilmiş petrol ürünleri İmalatı 1000
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 250200
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 10050
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 250200
Elektronik Sanayi Yatırımları 100050
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50
İlaç Üretimi Yatırımları 10050
Hava ve Uzay Taşıtları ve/vaya Parçaları İmalatı Yatırımları 50
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı yatırımları 50
   
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI
KDV İstisnası ü ü ü ü ü ü
Gümrük Vergisi Muafiyeti ü ü ü ü ü ü
Vergi İndirimi                  OSB DışıYatırıma Katkı Oranı (%)               OSB İçi 25 30 35 40 50 60
30 35 40 50 60 65
Sigorta Primi                     OSB Dışıİşveren His.                    Desteği (Destek Süresi)   OSB İçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi ü ü ü ü ü ü
Faiz Desteği YOK YOK YOK YOK YOK YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

 

Teknoloji ve Ar- Ge konusunda kapasiteyi artıracak uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayan büyük ölçekli yatırım için;

ü KDV İstisnası,

ü Gümrük Vergisi Muafiyeti,

ü Vergi İndirimi,

ü Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve

ü   Yatırım Yeri Tahsisi

Destek unsurlarının teşviki devam etmektedir. Yapılacak yatırımın 6. Bölgede yapılması durumunda ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği sağlanacaktır.

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travestileri istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri saç Ekimi Ankara
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin