Temmuz, 2012 - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Aylık arşiv: Temmuz 2012

Helal Gıda Sertifikası ( Helal Belgesi )

Helal Gıda Sertifikası (Helal Belgesi)

Helal Gıda Sertifikası standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.

Bilindiği gibi yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor koşullarda sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse son Müslüman müşteri, tükettiği gıdanın HELAL olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerin artık karşısına Helal Gıda Sertifikası olması şartı getirilmeye başlanmıştır. Helal Gıda Sertifikası artık güvenilir olmanın yanında üreticinin pazarlama metodu olarak ta kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden gıda alan firmalarda artık üreticinin HELAL BELGESİ olmasını zorunlu koşmaya başlamışlardır.

Helal Gıda Sertifikası standardına uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticilerinin asgari şartları yönetim sistemlerine adapte etmeleri gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır. Sizde ürünleriniz için Helal Gıda sertifikası almaya karar vermiş iseniz yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve bu şartların gereğini Detay Danışmanlık Ofisi desteği ile yerine getirmektir.

Helal Gıda Sertifikası İçin Asgari Şartlar :

1. Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması ,

2. Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, – İyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlaması,

3. Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması.

Helal Gıda Ürün Belgelendirme Süreci :

1. Detay Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,

2. Sistem Dokümanlarının oluşturulması,

3. Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların oluşturulması,

4. Yetkili Sertifika Merkezine başvuru yapılması,

5. Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,

SONUÇ: Ürünlerimize Helal Gıda Sertifikası (BRC) almaya hak kazanılması.

Helal Gıda Ürün Belgelendirme Başvuru Evrakları :

• Vergi Levhası , (Fotokopisi)

• Resmi Gazete , (Fotokopisi)

• İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

BRC Belgesi

BRC Belgesi

BRC Belgesi Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

BRC Standardı özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır. BRC Belgesinin standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticileri altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler. Bu kriterler aşağıda sıralanmıştır.Sizde ürünleriniz için BRC belgesi almaya karar vermiş iseniz yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve bu temel kriterlerin gerektirdiği şartları Detay Danışmanlık Ofisi desteği ile yerine getirmektir.

BRC Belgesi Temel Kriterleri :

1. HACCP Sistemi,

2. Kalite Yönetim Sistemi,

3. İşletme(fabrika) Çevre Standartları,

4. Ürün Kontrolü,

5. Proses Kontrolü,

6. Personel Yeterliliği ve Hijyeni Eğitimi,

BRC Ürün Belgelendirme Süreci :

1. Detay Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,

2. Sistem Dokümanlarının oluşturulması,

3. Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların oluşturulması,

4. Yetkili Sertifika Merkezine başvuru yapılması,

5. Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,

SONUÇ: Ürünlerimize BRC Sertifikası almaya hak kazanılması

BRC Belgesi Başvuru Evrakları:

• Vergi Levhası , (Fotokopisi)

• Resmi Gazete , (Fotokopisi)

• İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

 

GLOBALGAP (EUREPGAP) Belgesi

GLOBALGAP (EUREPGAP) Belgesi

GLOBALGAP (EUREPGAP) Belgesi standardı; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici/Çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Avrupa’nın önde gelen perakendecileri tarafından kurulmuş bir birlik olup tarımsal ürün üreticileri ile perakendeciler arasında toplantılar düzenlemekte, sürdürülebilir bir tarımın modern gereksinimlerine daha fazla yanıt verebilecek tarımsal ürünler yetiştirilebilmesine yönelik müşterek bir protokol hazırlanabilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmaların neticesi, EUREPGAP olarak anılan İyi Tarımsal Uygulamaları (Good Agriculture Practices – GAP) sertifikalandırma planıdır. Bu plan, protokolün doğru bir biçimde uygulandığının, uluslararası EN 45011 standardına göre akredite olmuş bağımsız bir kuruluş tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde sertifikalandırılmasını öngörmektedir.

Sizde ürünleriniz için GLOBALGAP (EUREPGAP) belgesi almaya karar vermiş iseniz yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek ve bu planın gerektirdiği şartları Detay  Danışmanlık Ofis desteği ile yerine getirmektir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Planı Konu Başlıkları :

1. Bir bütün olarak kabul görmüş teknikleri kullanmak,

2. Çevrenin korunması için özel dikkat göstermek,

3. Gıda ürünlerini işlerken hijyenik hususları dikkate almak ve özen göstermek,

4. Tarım işçilerinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları dikkate almak ve bunlara saygı göstermek,

5. İşçilere muamelede spesifik normları dikkate almak ve buna saygı göstermek,

GLOBALGAP (EUREPGAP) Ürün Belgelendirme Süreci :

1. Detay Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,

2. Sistem Dokümanlarının oluşturulması,

3. Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların oluşturulması,

4. Yetkili Sertifika Merkezine başvuru yapılması,

5. Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,

SONUÇ: Ürünlerimize GLOBALGAP (EUREPGAP) Sertifikası almaya hak kazanılması.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Başvuru Belgeleri :

• Vergi Levhası , (Fotokopisi)

• Resmi Gazete , (Fotokopisi)

• İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

 

Barkod Tescili

Barkod Tescili

Barkod Tescili genelde dikdörtgen olan, birbirine paralel çizilmiş inceli kalınlı çizgilerden ve bu çizgilerin arasındaki boşluklardan meydana gelen, siyah çubukların oluşturduğu sembole Barkod diyoruz. Barkod’lar sayesinde bilgisayara otomatik veri girişi hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Günümüzde pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır.

Barkod Tescil Başvuru İşlemleri : 

Barkod Tescili için gerekli başvuru evrakları tarafımıza ulaştığında başvurunuz hemen vakit kaybetmeden yapılmaktadır. Barkod Tescil belgeniz 3 iş günü içinde tarafınıza MNG kargo ile iletilir. 

Barkod Tescil süresi 1 senedir. Başvuru yapıldığı sene harici başvuru sahibi barkod tescili’ni devam ettirebilmesi için TOBB-GS1‘e üyelik aidatı ödemelidir. Aidat bedeli Barkod Tescili yaptıran firmaya TOBB-GS1 tarafından bildirilecektir.

Barkod Tescili sadece her ülkenin kendi içerisindeki ürünlere verdiği bir numaralandırma değildir. Barkod uluslararası alanda tanımlanabilen bir kodlama biçimidir. Türk üreticisinin ürünlerinin dünyada rahat dolaşımı için barkod tescili alma zorunluğu bulunmaktadır. Barkod tescil başvurusu yapan firmalar ürettikleri malları piyasada daha kolay alıcı bulmakta ve daha kolay pazarda dolaşımını sağlayabilmektedir.

Barkod sistemi dünya çapında geçerli bir numaralandırma olduğu için yapılan işlemler her ülkeyi kapsamaktadır. Barkod tescili alan firmalar ürünlerinin sayısına göre barkod isteselerde belli standartlarda verilen barkod numaraları MİN. 1000 adet için verilmektedir. Bu da en az bin adet ürününüzün olması demek değildir. 1 ve 1000 adet ürün için verilmektir. MAX. 100.000 ürün için verilen barkod numaraları sayıya ve firma gelir tablosuna göre fiyatlandırma değişmektedir.

Barkod Tescil İşlemleri için Gerekli Belgeler

1- EK-1 Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması.

2- EK-2 Taahhütname’nin doldurulup noter’e onaylatılması.

3- Başvuru yapan firma, Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sicil Suretini (Faaliyet Belgesi) başvuru formuna eklemelidir.

4- Firma bulunduğu yıldan bir yıl öncesine ait “GELİR TABLOSUNU” muhasebeci ya da mali müşavire onaylatıp başvuru formuna eklemelidir.

5- Firma başvuru yaptığı yıl içerisinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine bulundukları yıl içerisinde kurulduğunu gösteren “TİCARET SİCİL GAZETESİNİ” başvuru formuna eklemelidir.

6- Başvurunun tarafımızca yapılması için tarafımıza düzenlenmiş vekaletname (noter onayı gerektirmez.)

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin